มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3

บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บบริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3

CMP Premium Efficiency Motor (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B,
380-415V, 50 Hz

0.75 kW 4 Poles B3
2.2 kW 4 Poles B3
3 kW 4 Poles B3
7.5 kW 4 Poles B3

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *