ใบพัดประหยัดพลังงาน ENCON

ENCON ใบพัด Aerodynamic เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม Air flow สำหรับหอหล่อเย็น
ENCON เป็นผู้ผลิตสินค้าใบพัดเพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนค่าพลังงานในระบบ Cooling Tower และอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ใบพัดเป็นส่วนประกอบ (Energy Saving Fans) จำหน่ายทั่วโลกมาแล้วกว่า 45,000 ชุดในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมการติดตั้งและการรับประกันการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Guarantee) ด้วยการออกแบบของผู้ผลิต ENCON โดยใช้หลักของศาสตร์ Aerodynamics

Category:

Description

“ENCON ใบพัด Aerodynamic เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม Air flow สำหรับหอหล่อเย็น
ENCON เป็นผู้ผลิตสินค้าใบพัดเพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนค่าพลังงานในระบบ Cooling Tower และอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ใบพัดเป็นส่วนประกอบ (Energy Saving Fans) จำหน่ายทั่วโลกมาแล้วกว่า 45,000 ชุดในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมการติดตั้งและการรับประกันการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Guarantee) ด้วยการออกแบบของผู้ผลิต ENCON โดยใช้หลักของศาสตร์ Aerodynamics ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบใบพัดสำหรับระบบ Cooling Tower เพื่อให้เกิดผลคือ

  1. สามารถลดการใช้พลังงาน (kW) ของมอเตอร์ลง
  2. คงหรือเพิ่ม Air Flow (Q) ให้สูงขึ้น

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานของใบพัด

  1. Fans design : ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของใบพัด ENCON เกิดจากการ design ใบพัดตามหลัก Aerodynamics ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ประมาณ 70%
  2. Deteriorated factor (การเสื่อมสภาพจากกความชื้นและสิ่งสกปรก) : จากสภาพในระบบ Cooling Tower ที่มีความชื้นและฝุ่นตลอดเวลา กรณีของใบพัด Aluminium จะเกิดการผุกร่อน (erosion) ซึ่งลดประสิทธิภาพลงประมาณ 15% ปัญหานี้สามารถลดลงได้จากการใช้ใบพัด ENCON FRP + Epoxy Fans
  3. Friction Loss : หากมิได้พิจารณาปัจจัยเรื่องการ design แล้ว การเปลี่ยนเฉพาะวัสดุจาก Aluminium มาเป็นใบพัด ENCON ซึ่งผลิตจากวัสดุ Epoxy ซึ่งเกิดการกัดกร่อนได้ยากมาก ช่วยให้พื้นที่ผิวของใบที่คงความเรียบไว้ในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้เกิด Friction loss ต่ำ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ประมาณ 10%
  4. Weight : น้ำหนักของใบพัดเบากว่าใบพัด Aluminium 2-3 เท่าเนื่องจากขึ้นรูปแบบ Hollow blades โดยมีผลดีคือ ช่วยยืดอายุของ Bearing / V-Belt และลดพลังงานในช่วงของการเริ่ม Start Torque ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานประมาณ 5%

ขอใบเสนอราคา / สอบถามรายละเอียด