บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท ยูแทคไทย จํากัด

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด

บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง (นวนคร)

บริษัท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง (นวนคร) เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน