CMP (CENTURY MOTORS PRODUCERS)

CMP (Century Motors Producer) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย โดยทีมผู้บริหารมืออาชีพและมากประสบการณ์ในการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสกว่า 60 ปี

ด้วยสายการผลิตมอเตอร์ที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปัญหาและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ทาง CMP ยึดถือหลักที่จะรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับรองรับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน