mostbet casinoaviator mostbetmostbetlucky jet casino1win casino1win aviatorlucky jetmostbet aviator loginmostbet indiapin up casino game1win slots1 win onlinelackyjet1winpin up 777mostbet kzpinuppin up casinomosbetmostbetpin-upparimatch1 winmostbet onlinemostbetluckyjeyparimatchmosbet kz4a bet1win kzmosbetlucky jet crash4rabet casinopin up kzpinup1 win4r betpin upaviatorpinup kz4rabet1 win1win slotmostbet1 вин авиатор1 win casinomostbet casino1win cassinomosbet aviatorpin-up1win sayti

ทำความรู้จัก “มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส”

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานกล โดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้า (พลังงานไฟฟ้า) ไหลผ่านขดลวดของมอเตอร์ จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เกิดแรงดูดและผลักกันของสนามแม่เหล็กส่งผลให้เกิดการหมุนของเพลา (พลังงานกล) ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การนำมอเตอร์ไปขับเคลื่อนพัดลมอุตสาหกรรม เครื่องเป่า เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบัน มอเตอร์ไฟฟ้า ได้ถูกนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยมากจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดกรงกระรอกสามเฟส (three phase induction squirrel cage motor) เนื่องจาก มีค่าการบำรุงรักษาต่ำ ราคาไม่แพง มีค่าประสิทธิภาพที่ดี (ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิต) ซึ่งค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ดีกว่าจะส่งผลให้มอเตอร์มีการสูญเสียน้อยกว่า และใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าเมื่อพิจารณาการใช้งานที่กำลังขาออกที่เท่ากัน ปัจจุบันได้มีการแบ่งระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์เรียงจากต่ำไปสูงเป็นระดับ IE1,IE2,IE3,IE4 ตามมาตรฐาน IEC 60034-30

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *