มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง (นวนคร)

ทีมงานวิศวกร บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง (นวนคร) เลือกเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CMP Premium Efficiency (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B, 380-415V, 50 Hz IP55.

11 kW 4 Poles Foot Mount
22 kW 2 Poles Foot Mount
30 kW 4 Poles Foot Mount
160 kW 4 Poles Foot Mount

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *