ชนิดและคุณสมบัติของมอเตอร์กันระเบิด

มอเตอร์กันระเบิดนั้นมีระดับการป้องกันที่หลากหลาย ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่อันตรายนั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

มอเตอร์กันระเบิด

มอเตอร์กันระเบิด ถูกกำหนดให้ใช้ใน พื้นที่ ที่มีก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่นผงไฟเบอร์ที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างคาดไม่ถึง