มอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นเป็นพลังงานกลด้วยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้เพลามอเตอร์หมุน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย