มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง คืออะไร ?

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำที่มีลักษณะแตกต่างจากมอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไปคือ มีการออกแบบ ปรับปรุงส่วนประกอบของมอเตอร์ให้มีค่าความสูญเสียต่างๆลดลง โดยเลือกใช้วัสดุในการผลิต คุณภาพสูง มีค่าความสูญเสียน้อย เป็นผลให้ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มีค่าสูงขึ้น สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ ส่งผลให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป ที่สภาวะการทำงานเดียวกัน

ลักษณะของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

1. ใช้คุณภาพแกนเหล็กแบบพิเศษ เป็นแผ่นเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูงมีกำลังสูญเสียประมาณ 3.3 วัตต์ต่อน้ำหนักเหล็ก 1 กิโลกรัม (มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปใช้แผ่นเหล็กอัดคาร์บอนต่ำ มีกำลังสูญเสียประมาณ 6.6 วัตต์ต่อน้ำหนักเหล็ก 1 กิโลกรัม)

2. ใช้แผ่นเหล็กที่ประกบเป็นสเตเตอร์และโรเตอร์บางกว่าแผ่นเหล็กมอเตอร์ธรรมดา ทำให้กระแสไหลวน (Eddy current) น้อยลงเนื่องจากความต้านทานของแผ่นเหล็กสูงขึ้น จึงทำให้ความสูญเสียในแกนเหล็กลดลง

3. ใช้ตัวนำทองแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าในมอเตอร์ธรรมดาประมาณ 35-40% ทำให้ความสูญเสียจากทองแดงและความร้อนจากขดลวดสเตเตอร์และขดลวดโรเตอร์ลดลง นอกจากนั้นตัวนำวงแหวนที่ปิดเพื่อลัดวงจรหัวท้ายโรเตอร์ก็ใหญ่กว่าด้วย

4. เพิ่มความยาวของแกนเหล็ก (เพิ่มพื้นที่แกนเหล็ก) เพื่อลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก ทำให้กำลังสูญเสียในแกนเหล็กลดลง จึงทำให้ตัวประกอบกำลังสูงขึ้นและลดกระแสไฟฟ้าเข้าสเตเตอร์ (ประหยัดค่าไฟฟ้า)

5. ช่องว่างอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ลดลงมากกว่ามอเตอร์ธรรมดา (ลดความต้านทานเส้นแรงแม่เหล็กจากสเตเตอร์ไปโรเตอร์) ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กสูงขึ้น ลดเส้นแรงแม่เหล็กรั่ว ส่งผลให้สามารถจ่ายพลังงานให้มอเตอร์น้อยลงโดยแรงบิดเท่าเดิมและลดความสูญเสียปลีกย่อยอื่นๆ

6. ใช้พัดลมระบายความร้อนที่มีขนาดเล็กและมีความเสียดทานต่อลมน้อยลง

7. ใช้ตลับลูกปืนที่มีความเสียดทานน้อยกว่ามอเตอร์ธรรมดา