การพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ?

การพิจารณาที่จะนำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้ต้องคำนึงถึง องค์ประกอบต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยต้องไม่เป็นการลงทุนที่สูงเกินไป ซึ่งจะแนะนำหลักการดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีความต้องการซื้อมอเตอร์ใหม่ ควรพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถลดค่าพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา อีกทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณมอเตอร์ก็ดีกว่า เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่า ซึ่งปัจจุบันราคามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป

2. เมื่อมอเตอร์เก่าชำรุด มีค่าซ่อมและบำรุงรักษาสูงเกิน 40% ของราคามอเตอร์ใหม่ อีกทั้งการพันขดลวดใหม่จะส่งผลให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพที่ลดลงส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ควรพิจารณาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการซ่อม

3. พิจารณาเปลี่ยนแทนมอเตอร์ตัวเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนานและชั่วโมงการใช้งานสูง เนื่องจากมอเตอร์ที่ใช้งานมายาวนานค่าประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่ามอเตอร์ที่อายุการใช้งานน้อย และจะคืนทุนได้เร็วกว่าหากชั่วโมงการใช้งานสูง

4. มอเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีขนาดใหญ่เกินไป หากมอเตอร์ที่ใช้อยู่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป้นที่โหลดต้องการเนื่องจากมีการเผื่อขนาดของมอเตอร์มากเกินไป ก็ควรพิจารณาจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเหมาะสมกับโหลด จะทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพขณะทำงานที่ดีขึ้น และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย

5. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบให้ใช้งานที่มีความสูญเสียต่ำและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีแรงบิดขณะสตาร์ตต่ำ จึงไม่เหมาะกับงานที่สตาร์ตบ่อย

6. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ภาระโหลด 75% ขึ้นไป จึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ภาระโหลดน้อยๆ

7. กรณีแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนจากพิกัดมาก ไม่ควรใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

8. เลือกมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะวัดค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ที่ซื้อมาได้โดยง่าย