มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3
บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

ทีมงานวิศวกร บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เลือกเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CMP Premium Efficiency (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B, 380-415V, 50 Hz IP55.

30 kW 4 Poles Foot Mount

ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงของมอเตอร์ตัวเดิม = 34.47 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ CMP – IE3 = 31.66 kW

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยที่ลดลง = 2.807 kW (8.14%)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *