มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3


ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CMP Premium Efficiency (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B, 380-415V, 50 Hz IP55.

7.5 kW 2 Poles Foot Mount

ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงของมอเตอร์ตัวเดิม = 3.38 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ CMP – IE3 = 3.16 kW

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยที่ลดลง = 0.216 kW (6.38%)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *