มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3

บริษัท ยูแทคไทย จํากัด

3810

ขอขอบคุณ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ที่เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3


ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CMP Premium Efficiency (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B, 380-415V, 50 Hz IP55.

22 kW 4 Poles Foot Mount

ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงของมอเตอร์ตัวเดิม = 12.86 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ CMP – IE3 = 12.00 kW

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยที่ลดลง = 0.859 kW (6.68%)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *