มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3


ข้อมูลผลิตภัณฑ์
CMP Premium Efficiency (Australia) – IE3
Insulation Class F, Temp Rise B, 380-415V, 50 Hz IP55.

37 kW 4 Poles Foot Mount
45 kW 4 Poles Foot Mount

ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3

ขนาด 37 kW 4 Poles ชนิดขาตั้ง

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงของมอเตอร์ตัวเดิม = 38.77 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ CMP – IE3 = 35.86 kW

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยที่ลดลง = 02.909 kW (7.51%)


ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสุง CMP (Australia) – IE3

ขนาด 45 kW 4 Poles ชนิดขาตั้ง

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงของมอเตอร์ตัวเดิม = 45.24 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ CMP – IE3 = 42.12 kW

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยที่ลดลง = 3.125 kW (6.91%)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *